Franchising
Jiří Ctibor, Iva Horáčková

Dnes vráceno
Monografie
Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2017; 978-80-7552-661-8 (brožováno); xiv, 184 stran : ilustrace
Ostatní autoři: Horáčková, Iva,
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

franchising

"Právní stav publikace je k 30.6.2017"--Rub titulní stránky

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Slovo o autorech.......................................................IX
Seznam použitých zkratek...............................................XI
Předmluva........................................................... XIII
ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST................................................. 1
I.	Pojem franchising a jeho obsah................................... 1
II.	Týpy franchisingu a jejich vhodnost ..............................6
III.	Historie franchisingu .......................................... 10
ČÄST DRUHÄ PRAKTICKÁ ČÁST ............................................ 13
I.	Franchisové podnikání-pro a proti .............................. 13
II.	Franchisová smlouva ............................................ 16
1.	Kdo si vyláme zuby na tvrdé franchise?....................... 16
2.	Práva a povinnosti franchisora............................... 17
2.1	Udělení licence..........................................17
2.2	Asistence ? užití licence................................22
3.	Práva a povinnosti franchisanta...............................23
3.1	Poplatková povinnost.....................................23
3.2	Povinnost provozovat franchisu v souladu s franchisovým
konceptem................................................24
3.3	Povinnost mlčenlivosti a zákaz soutěžit..................25
4.	Ostatní ujednání .............................................26
4.1	Omezení distribuce - exkluzivita.........................26
4.2	Délka trvání franchisové smlouvy ........................27
4.3	Změna smluvních stran....................................27
4.4	Další ujednání...........................................28
5.	Ujednání typická pro mezinárodní franchisové smlouvy .........29
ČÄST TŘETÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA FRANCHISINGU V ČESKÉ REPUBLICE
VČETNĚ JUDIKATURY.........................................31
I.	Obecný úvod ? právní úpravě v České republice.....................31
II.	Odlišení franchisingu od jiných forem obchodní spolupráce
a charakter franchisové smlouvy .................................32
III.	Právo Evropské unie jako součást právního řádu České republiky ... 37
1.	Právo Evropské unie a harmonizace práva
České republiky s právem Evropské unie ......................37
2.	Ochrana hospodářské soutěže v Evropské unii...................40
3.	Použití soutěžního práva Evropské unie a vztah ? vnitrostátnímu
právu.........................................................41
4.	Kartelové právo Evropské unie a jeho výklad...................46
5.	Soukromoprávní náhrada škody .................................58
6.	Franchisová smlouva z pohledu kartelového práva ..............60
6.1	Cenová ujednání..........................................62
6.2	Omezení distribuce.......................................67
6.3	Omezení dodávek..........................................71
7.	Franchising v rozhodovací činnosti Soudního	dvora EU a Komise .. 73
7.1	Pronuptia.............................................. 73
7.2	Yves Rocher .............................................74
7.3	Computerland.............................................75
7.4	ServiceMaster............................................77
7.5	Charles Jourdan..........................................78
8.	Zhodnocení rozhodovací činnosti Soudního dvora EU a Komise
v oblasti franchisingu........................................80
IV.	Franchising v rozhodovací činnosti českých soudů a Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže .....................................82
1.	Rozhodovací činnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
v oblasti franchisingu........................................82
2.	Vybraná rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
? franchisingu................................................83
2.1	Schvalovací řízení McDonald’s a další....................83
2.2	Určení o podléhání dohod zákazu dohod narušujících soutěž .. 85
2.3	Udělení blokové výjimky Barum Continental ...............87
V.	Franchising, nekalá soutěž a nekalé obchodní praktiky.............90
1.	Právní regulace nekalé soutěže ...............................91
2.	Přičitatelnost nekalosoutěžního jednání fŕanchisanta franchisorovi? ... 93
3.	Franchising a nekalá soutěž - vybrané problémy ............98
3.1	Informační povinnost vůči spotřebiteli a reklamní kampaně
franchisové sítě.........................................98
3.2	Nekalá soutěž ohrožující franchisový koncept............103
3.3	Pyramidové systémy......................................106
4.	Důsledky nekalosoutěžního jednání ......................... 111
VI.	Vybrané problémy ...............................................112
1.	Předsmluvní odpovědnost ................................... 112
2.	Nárok na zvláštní odměnu dle § 2514 občanského zákoníku....115
3.	Franchising - podnikatelský, nebo pracovněprávní vztah?.... 118
4.	Franchisor jako zaměstnavatel zaměstnanců franchisanta? ....121
5.	Franchising jako podnikatelské seskupení podle zákona
o obchodních korporacích....................................123
6.	Franchisant jako slabší smluvní strana .....................127
VIL	Zákonodárná iniciativa .........................................130
ČÄST ČTVRTÄ MEZINÁRODNÍ FRANCHISING...................................135
I.	Expanze franchisových systémů do zahraničí......................135
II.	Expanze po brazílsku............................................137
III.	Možnosti organizace expandujícího franchisového systému ........138
1.	Franchisové smlouvy s mezinárodním prvkem...................138
2.	Neztrať se, usaď se! .......................................140
3.	Master franchising .........................................140
4.	Area development - nepravý master franchising .............141
5.	Multi-store-franchising ....................................142
IV.	Mezinárodní franchisové právo ..................................142
V.	Přehled národní úpravy ve vybraných státech.....................143
ČÄST PÄTÁ FRANCHISINGOVÉ ASOCIACE A JINÉ PRAMENY
INFORMACÍ................................................159
I.	Přehled asociací franchisingu v České republice	i ve světě .....159
II.	Vybrané internetové zdroje aktuální ? 30. 6. 2017 ............. 161
Příloha ....................................................................162
Seznam použitých pramenů....................................................172
Věcný rejstřík .............................................................183
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Ctibor, Jiří, 1973-
Údaje o názvu Franchising / Jiří Ctibor, Iva Horáčková
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Horáčková, Iva, 1985-
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-7552-661-8 (brožováno)
Údaje o vydání Vydání první
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Wolters Kluwer, 2017
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma franchising Česko
Fyzický popis xiv, 184 stran : ilustrace
Všeobecná poznámka "Právní stav publikace je k 30.6.2017"--Rub titulní stránky
Mezinárodní desetinné třídění 347.77
Údaj pro souborný katalog
Dokumenty ke stažení
MDT: 347.77
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné