Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin
Jindřich Špička

Dnes vráceno
Monografie
Vydání první
V Praze : C.H. Beck, 2017; 978-80-7400-664-7 (brožováno); xviii, 173 stran : ilustrace
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Předmluva ..................................................................VII
Seznam	obrázků ..............................................................XV
Seznam	tabulek.............................................................XVII
1.	Význam finanční analýzy ve strategickém řízení organizace ..................1
2.	Zdroje dat z finančního účetnictví pro finanční analýzu.....................7
2.1	Účetní závěrka.........................................................7
2.2	Omezení finanční analýzy..............................................11
3.	Analýza struktury účetních	výkazů..........................................13
3.1	Vertikální analýza aktiv..............................................14
3.2	Vertikální analýza pasiv..............................................17
3.3	Vertikální analýza výkazu zisku a ztráty a její význam................20
3.4	Význam horizontální analýzy pro kvalitu finanční analýzy .............22
3.5	Bilanční pravidla optimalizace kapitálové a majetkové struktury.......28
3.6	Ekonomické normály ...................................................29
4.	Krátkodobé finanční řízení..................................................31
4.1	Likvidita jako ukazatel provozního rizika platební schopnosti.........31
4.2	Výpočet ukazatelů likvidity ..........................................34
4.3	Čistý pracovní kapitál z pohledu krátkodobého finančního řízení ......43
4.4	Ukazatele obratu oběžných aktiv.......................................46
4.5	Obchodní deficit a provozní cyklus....................................49
5.	Finanční řízení kapitálové struktury........................................52
5.1	Finanční stabilita....................................................53
5.2	Struktura kapitálu ...................................................56
5.3	Složená finanční páka.................................................59
5.4	Vazba kapitálové struktury na strukturu majetku ......................61
Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin
XII
6.	Rentabilita jako strategický cíl organizace..............................63
6.1	Problém volby hospodářského výsledku ..............................64
6.2	Možné zkreslení hospodářského výsledku.............................66
6.3	Zohlednění majetku provozovaného nájmem............................68
6.4	Výpočet rentability při sezónní produkci...........................69
6.5	Výpočet rentability................................................71
6.6	Pyramidový rozklad rentability DuPont..............................76
7.	Finanční analýza pro strategické rozhodování vlastníků a	investorů ......87
7.1	Ukazatele kapitálového trhu........................................87
7.2	Ekonomická a tržní přidaná hodnota ................................90
8.	Finanční analýza pro malé podnikatele ..................................100
8.1	Objektivní hodnocení finanční situace ............................100
8.2	Subjektivní hodnocení finanční situace ...........................107
9.	Finanční analýza neziskových organizací.................................110
9.1	Účetnictví neziskových organizací.................................111
9.2	Finanční analýza neziskových organizací...........................114
10.	Scoringové modely predikce finanční situace pro všechny
zájmové skupiny ........................................................120
10.1	Omezení bankrotních modelů........................................120
10.2	Historie vzniku modelů predikce finanční tísně....................122
10.3	Modely založené na vícenásobné diskriminační analýze..............124
10.4	Risk index modely ................................................128
10.5	Modely založené na teorii pravděpodobnosti........................130
10.6	Modely založené na logistické regresi ............................131
10.7	Expertní modely...................................................132
11.	Benchmarking jako nástroj pro hodnocení a návrh strategie ..............134
11.1	Výběr organizací pro srovnání.....................................135
11.2	Výběr ukazatelů výkonnosti........................................137
11.3	Dodržení formální a časové srovnatelnosti.........................139
11.4	Zdroje dat pro mezipodnikové srovnání.............................140
11.5	Metody mezipodnikového srovnání...................................140
11.6	Členění organizací do skupin .....................................149
11.7	Stanovení vah ukazatelů...........................................149
12.	Systematizace ukazatelů z pohledu zájmových skupin......................152
13.	Souhrnný příklad finanční analýzy výrobního závodu
158
Obsah	XIII
Literatura..............................................................165
Souhrn .................................................................169
Klíčová slova.......................................................169
Summary ................................................................170
Keywords ...........................................................170
Rejstřík................................................................171
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Špička, Jindřich, 1981-
Údaje o názvu Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin / Jindřich Špička
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-7400-664-7 (brožováno)
Údaje o vydání Vydání první
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva V Praze : C.H. Beck, 2017
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma finanční analýza Česko
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma zájmové skupiny
Fyzický popis xviii, 173 stran : ilustrace
Mezinárodní desetinné třídění 657.41
Údaj pro souborný katalog
Dokumenty ke stažení
MDT: 657.41
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné