Finanční analýza
komplexní průvodce s příklady
Adriana Knápková, Drahomíra Pavelková, Daniel Remeš, Karel Šteker

Dnes vráceno
Monografie
3., kompletně aktualizované vydání
Praha : Grada Publishing, 2017; 978-80-271-0563-2 (brožováno); 228 stran : ilustrace, formuláře
Ostatní autoři: Pavelková, Drahomíra,; Remeš, Daniel,; Šteker, Karel,
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    O	autorech
7
Řekli o knize ...................................................................... 9
Seznam nejpoužívanějších zkratek .................................................. 10
Summary............................................................................ 13
Úvod .............................................................................. 14
1	Úvod do finanční analýzy........................................................ 17
1.1	Účel finanční analýzy..................................................... 17
1.2	Zdroje informací pro finanční	analýzu..................................... 18
2	Účetní výkazy jako podklad pro zpracování finanční analýzy ..................... 21
2.1	Rozvaha................................................................... 24
2.1.1	Aktiva (majetková struktura podniku)............................... 25
2.1.2	Pasiva (finanční struktura podniku) ............................... 33
2.2	Výkaz zisku a ztráty...................................................... 40
2.3	Přehled o peněžních tocích ............................................... 51
2.3.1	Vymezení cash flow ................................................ 52
2.3.2	Způsoby tvorby výkazu cash flow ................................... 52
2.3.3	Metody sestavení výkazu cash flow ................................. 54
2.4	Přehled o změnách vlastního kapitálu...................................... 62
2.5	Vzájemné provázanosti a souvztažnosti mezi účetními výkazy ............... 62
2.6	Příloha účetní závěrky.................................................... 63
3	Metody, postupy a ukazatele finanční analýzy ................................... 65
3.1	Metody finanční analýzy................................................... 65
3.2	Postup při finanční analýze .............................................. 66
3.3	Ukazatele finanční analýzy ............................................... 71
3.3.1	Absolutní ukazatele finanční analýzy .............................. 71
3.3.2	Rozdílové ukazatele finanční analýzy .............................. 85
3.3.3	Poměrové ukazatele finanční analýzy................................ 87
4	Způsoby vyhodnocení výsledků finanční analýzy a využití postupů
benchmarkingu................................................................119
4.1	Posouzení dosažené výše hodnoty ukazatelů a využití benchmarkingu...... 119
4.2	Vztahy mezi jednotlivými skupinami ukazatelů........................... 122
4.2.1	Soustavy poměrových ukazatelů ..................................... 129
4.3	Zhodnocení celkové finanční situace podniku a návrh doporučení ........ 132
5	Slabé stránky finanční analýzy ............................................. 139
5.1	Vypovídací schopnost účetních výkazů a účetní praktiky ................ 139
5.2	Vliv mimořádných událostí a sezónních faktorů na výsledky hospodaření.... 147
5.3	Závislost tradičních ukazatelů finanční analýzy na účetních údajích ... 148
5.4	Nutnost srovnání tradičních ukazatelů finanční analýzy s jinými subjekty. 148
5.5	Zanedbávání rizika, nákladů obětované příležitosti a budoucích přínosů
podnikatelských aktivit ............................................... 149
6	Integrace finanční analýzy do konceptů měření a řízení výkonnosti .......... 151
6.1	Diskontované cash flow ................................................ 152
6.2	Ekonomická přidaná hodnota (EVA) ...................................... 153
6.2.1	Identifikace faktorů ovlivňujících výši ukazatele EVA.............. 172
6.3	Tržní přidaná hodnota (MVA)............................................ 175
6.4	Balanced scorecard (BSC) .............................................. 177
7	Dopad využití IFRS na výsledky finanční analýzy............................. 181
7.1	Mezinárodní harmonizace účetnictví..................................... 181
7.1.1	Současný vývoj účetnictví ve světě ................................ 181
7.1.2	České podniky a IFRS .............................................. 184
7.2	Mezinárodní standardy účetního výkaznictví ............................ 185
7.2.1	Rozdělení a struktura IFRS....................................... 185
7.2.2	Rozpoznání a oceňování základních prvků účetních výkazů ........... 186
7.3	Základní rozdíly mezi českým účetnictvím a IFRS ....................... 191
7.3.1	Účetní výkazy ................................................... 191
7.3.2	Účetní postupy................................................... 194
7.3.3	Výsledky finanční analýzy podle IFRS ............................ 206
Shrnutí a metodická doporučení pro efektivní zpracování a využití finanční
analýzy v podnikatelské praxi....................................................211
Použitá literatura ............................................................. 213
Příloha 1: Účetní výkazy - Odlitek.............................................. 217
Příloha 2: Přehled mezinárodních účetních standardů a interpretací.............. 223
Rejstřík........................................................................ 225
Poznámky........................................................................ 227
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Knápková, Adriana, 1977-
Údaje o názvu Finanční analýza : komplexní průvodce s příklady / Adriana Knápková, Drahomíra Pavelková, Daniel Remeš, Karel Šteker
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Pavelková, Drahomíra, 1963-
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Remeš, Daniel, 1979-
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Šteker, Karel, 1981-
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-271-0563-2 (brožováno)
Údaje o vydání 3., kompletně aktualizované vydání
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Grada Publishing, 2017
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma finanční analýza Česko
Fyzický popis 228 stran : ilustrace, formuláře
Mezinárodní desetinné třídění 657.41
Údaj pro souborný katalog
Dokumenty ke stažení
MDT: 657.41
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné