Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva
Martin Kopecký

Dnes vráceno
Monografie
2. vydání
Praha : Wolters Kluwer, 2017; 978-80-7552-719-6 (brožováno); 364 stran
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

územní samospráva; obce; kraje

"Právní stav publikace je k 1.7.2017"--Rub titulní stránky

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Seznam používaných zkratek	9
Úvod	11
Předmluva ke druhému vydání	13
KAPITOLA I Přehled vývoje právní úpravy územní samosprávy
(se zaměřením na území České	republiky)	15
§ 1	Od vzniku územní samosprávy do rozpadu rakouského mocnářství	17
§ 2	Od vzniku Československé republiky
do její okupace	22
§ 3	Postavení samosprávných jednotek v období
tzv. protektorátu Čechy a Morava	30
§ 4	Postavení obcí a územní samosprávy v	období
národních výborů	32
§ 5	Obnovení a vývoj územní samosprávy
po roce 1989	46
KAPITOLA II Komunální právo a jeho prameny	52
§ 1	Pojem komunálního práva	53
§ 2	Prameny komunálního práva (v užším	pojetí)	56
§2.1 Ustavní úprava	60
§ 2.2 Zákony, prováděcí právní předpisy a vybrané prameny
evropského práva	62
KAPITOLA III Pojem a základní znaky územních samosprávných
celků	68
§ 1	Úvod	70
§ 2	Pojem obce	70
§ 3	Vyšší územní samospráva, kraje	73
§ 4	Územní základ	77
§ 4.1 Sloučení obcí a připojení obce	82
§ 4.2 Oddělení části obce	86
§ 4.3 Jiné změny hranic obcí	88
§ 4.4 Územní změny obcí vyvolané změnami jiných územních
jednotek	90
5
Obsah
§4.5 Územní změny hlavního mesta Prahy	91
§ 5 Osobní základ	92
§ 5.1 Historický exkurs (domovské právo)	92
§5.2 Osoby v územních samosprávných celcích	96
§ 6 Pojetí samosprávy, právní subjektivita územních samosprávných celků 102
KAPITOLA IV Druhy obcí	115
§1	Členění obcí	116
§ 2	Statutární města	119
§ 3	Hlavní město Praha	124
KAPITOLA V Spolupráce územních samosprávných celků	128
§ 1	Úvod	128
§ 2	Obecné fonny sdružení	obcí	129
§ 3	Platná úprava spolupráce územních samosprávných celků	132
KAPITOLA VI Právní předpisy územních samosprávných celků	138
§1	Autonomní právo	139
§2	Obecně závazné vyhlášky	145
§ 3	Nařízení v obom přenesené působnosti	156
§ 4 Přijímání a vyhlašování obecně závazných vyhlášek a nařízení
a důsledky jejich pomšení	161
KAPITOLA VII Působnost obce a kraje	164
§1 Pojem působnosti a její členění	165
§ 2	Samostatná působnost	174
§ 3	Přenesená působnost	189
KAPITOLA Vlil Organizace obce a kraje	203
§ 1 Systémy uspořádání územních samosprávných celků	204
§ 2 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	208
§2.1	Volby do zastupitelstev obcí	208
§2.2	Volby do zastupitelstev krajů	217
§ 3	Místní	a krajské referendum	221
§ 4	Orgány obce	225
§4.1	Zastupitelstvo obce	225
§ 4.2	Rada obce	232
§ 4.3	Starosta	234
§ 4.4	Obecní úřad	238
§ 4.5	Zvláštní orgány obce	242
§ 4.6	Orgány zastupitelstva obce a rady obce	243
6
Obsah
§ 4.7	Obecní policie	243
§ 5 Orgány kraje	246
§5.1	Zastupitelstvo kraje	246
§ 5.2	Rada kraje	247
§ 5.3	Hejtman kraje	248
§ 5.4	Krajský úřad	249
§ 5.5	Zvláštni orgány	kraje	249
§ 5.6	Orgány zastupitelstva kraje a rady kraje	250
KAPITOLA IX Hospodaření územních samosprávných celků	251
§ I Nabývání majetku územních samosprávných celků	253
§ 1.1	Přechod nebo převod majetku státu podle zvláštních úprav	253
§ 1.2	Nabývání majetku podle obecných úprav	257
§ 2 Právní jednání územních samosprávných celků	260
§ 3 Zakládání a zřizování právnických osob a organizačních složek
a účast na jiných právnických osobách	273
§ 3.1	Organizační složky územních samosprávných	celků	274
§ 3.2	Příspěvkové organizace územních samosprávných celků	276
§ 3.3	Obchodní společnosti	278
§ 3.4	Ústavy	279
§ 3.5	Školské právnické osoby	280
§ 3.6	Veřejné výzkumné instituce	280
§3.7	Dobrovolné svazky obcí	281
KAPITOLA X Územní samosprávné celky a jejich orgány
a postupy podle správního řádu	282
§ 1 Rozsah působnosti správního řádu	283
§ 2 Správní řízení	285
§2.1	Správní orgán	287
§ 2.2	Dotčený orgán	296
§ 2.3	Účastník řízení	298
§ 3 Veřejnoprávní smlouvy	300
§3.1	Koordinační smlouvy	301
§ 3.2	Subordinační smlouvy	303
§ 3.3	Veřejnoprávní smlouvy mezi subjekty	soukromého	práva	304
§ 4 Opatření obecné povahy	305
§ 5 Vyjádření, osvědčení, ověření, sdělení a jiné obdobné úkony	311
KAPITOLA XI Kontrola činnosti územních samosprávných celků 315
§ 1 Obecné otázky	315
§ 2 Kontrola činnosti územních samosprávných	celků	320
§ 3 Dozor nad činností územních samosprávných celků a jejich orgánů	323
7
Obsah
§ 3.1 Pojetí správního dozoru	323
§ 3.2 Členění správního dozoru	326
§ 3.3 Systém dozoru nad činností územních samosprávných celků 328 § 3.4 Oprávnění dozorčích orgánů	330
§ 3.5 Platná úprava dozoru nad činností územních samosprávných
celků	336
KAPITOLA XII Ochrana právního postavení územních
samosprávných celků	345
Přehled literatury	353
Stručný věcný rejstřík	361
8
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Kopecký, Martin, 1965-
Údaje o názvu Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva / Martin Kopecký
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-7552-719-6 (brožováno)
Údaje o vydání 2. vydání
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Wolters Kluwer, 2017
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma územní samospráva Česko
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma obce právní postavení Česko
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma kraje právní postavení Česko
Fyzický popis 364 stran
Všeobecná poznámka "Právní stav publikace je k 1.7.2017"--Rub titulní stránky
Mezinárodní desetinné třídění 353.9
Údaj pro souborný katalog
Dokumenty ke stažení
MDT: 353.9
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné