Bezpečnostní vědy
úvod do teorie a metodologie
Viktor Porada a kolektiv

Dnes vráceno
Monografie
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017; 978-80-7380-658-3 (brožováno); 134 stran : ilustrace
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Předmluva.........................................................................5
1.	Struktura a logické formy vědeckého poznání..................................9
1.1	Objekt, předmět a subjekt vědeckého poznání.............................10
1.1.1	Objekt a předmět vědeckého poznání................................10
1.1.2	Subjekt vědeckého poznání....................................... 12
1.2	Stupně a roviny vědeckého poznání.......................................13
1.2.1	Stupně vědeckého poznání..........................................13
1.2.2	Roviny vědeckého poznání..........................................17
1.3	Logické formy vědeckého poznání.........................................20
1.3.1	Vědecký fakt......................................................21
1.3.2	Vědecký problém...................................................22
1.3.3	Vědecká hypotéza..................................................22
1.3.4	Ověřování hypotéz.................................................23
1.3.5	Vědecká teorie....................................................26
2.	Východiska metodologie praktických věd.......................................32
2.1	Vymezení praktických věd................................................32
2.2	Praktické vědy jako vědy o umělém.......................................33
2.3	Praktické vědy jako vědy o jednání......................................36
2.4	Praktické vědy jako vědy o projektování.................................39
2.5	Základní charakteristiky praktických věd................................40
2.6	Cyklus praktického poznání..............................................41
2.7	Praktické jednání a praktické poznávání.................................42
2.8	Příprava praktického jednání............................................44
3.	Bezpečnostní vědy jako vědy praktické........................................47
3.1	Východiska a základní pojmy teorie bezpečnostních věd...................47
3.1.1	Bezpečnost jako východisko vymezení bezpečnostních věd............48
3.1.2	Bezpečnost jako sociální fenomén a sociální systém................53
3.1.3	Bezpečnostní sektory sociálního systému bezpečnosti...............54
3.1.4	Předpoklady a východiska bezpečnostních věd.......................55
3.1.5	Předmět bezpečnostních věd........................................58
3.1.6	Bezpečnostní a policejní subjekty a bezpečnostní jednání..........60
3.2	Základní pojmy teorie bezpečnostních věd................................64
3.2.1	Bezpečnost a bezpečnostní incident a způsoby jejich	interpretace..64
3.2.2	Bezpečnostní situace..............................................69
3.2.3	Bezpečnostní identifikace.........................................77
3.2.4	Identifikace bezpečnostních činností.............................78
3.2.5	Bezpečnostní informace............................................81
4.	Teoretické, metodologické a společenské základy bezpečnostních věd... .88
4.1	Systém bezpečnostně-vědního poznání.....................................89
4.1.1	Genetická hlediska bezpečnostně-vědního poznání...................89
4.1.2	Strukturální hlediska bezpečnostně-vědního poznání...............91
4.1.3	Funkcionální hlediska bezpečnostně-vědního poznání................94
4.2	Metodologie bezpečnostně-vědního poznání...............................100
4.2.1	Funkce a struktura metodologie bezpečnostně-vědního poznání......100
4.3	Metody vědeckého poznání...............................................103
4.3.1	Struktura a funkce metod vědeckého poznání.......................103
4.3.2	Klasifikace metod vědeckého poznání..............................105
4.3.3	Systém metod vědeckého poznání...................................108
4.3.4	Metodiky a techniky bezpečnostně-vědního poznání.................109
4.4	Společenské determinanty bezpečnostních věd............................110
4.4.1	Pozice bezpečnostních věd ve společenských
transformačních procesech..........................................?
4.4.2	Společenské potřeby a bezpečnostní praxe jako základní
determinanty rozvoje bezpečnostních věd..........................112
4.4.3	Proces institucionalizace a institucionální charakter
bezpečnostních věd...............................................113
4.5	Vědecké společenství bezpečnostních věd................................114
4.5.1	Charakteristika vědeckého společenství bezpečnostních věd........114
4.5.2	Komunikace vědeckého společenství................................115
Závěr...........................................................................118
Summary.........................................................................120
Literatura....................................................................
O autorech......................................................................!29
Věcný rejstřík..................................................................131
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Porada, Viktor, 1943-
Údaje o názvu Bezpečnostní vědy : úvod do teorie a metodologie / Viktor Porada a kolektiv
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-7380-658-3 (brožováno)
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2017
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma bezpečnostní výzkum ph412831
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma vědecká metodologie
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma praktické vědy ph265669
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma mezioborový kontext
Fyzický popis 134 stran : ilustrace
Mezinárodní desetinné třídění 351.78
Údaj pro souborný katalog
Dokumenty ke stažení
MDT: 351.78
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné