Metody výzkumu a evaluace
Jan Hendl, Jiří Remr

Dnes vráceno
Monografie
Vydání první
Praha : Portál, 2017; 978-80-262-1192-1 (vázáno); 372 stran : ilustrace
Ostatní autoři: Remr, Jiří,
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}


Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Citace
Související
Všechny díly
Obsah
                    Obsah
Summary.....................................................................11
Předmluva...................................................................12
1	Veda a praxe podporovaná evidencí (Jan Hendl).........................13
1?	Medicína založená na evidenci.....................................14
1.2	Praxe založená na evidenci v pedagogice...........................16
1.3	Praxe založená na evidenci v sociálních vědách....................17
1.4	Praxe založená na evidenci ve veřejné politice....................18
1.5	Souhrn..........................................................20
2	Věda a výzkum (Jan Hendl) ..............................................21
2.1	Věda..............................................................21
2.2	Vědecká znalost...................................................22
2.3	Výzkum ve vědě....................................................22
2.4	Hlavní typy výzkumu ..............................................23
2.5	? historii vývoje empirického výzkumu.............................24
2.6	Strategie výzkumu.................................................26
2.7	Jednotka analýzy, koncept, konstrukt, proměnná....................28
2.8	Souhrn............................................................29
3	Teorie a proces návrhu teorie (Jan Hendl)...............................31
3.1	Teorie v sociologii...............................................32
3.2	Teorie v komunikační vědě.........................................34
3.3	Teorie lásky na internetu.........................................37
3.4	Prvky teorie, postupy vytváření teorie............................40
3.5	Řešení úlohy podle Pólyi..........................................44
3.6	Model tvorby teorie podle Lynhamové...............................45
3.7	Teoretizování podle Swedberga.....................................47
3.8	Souhrn............................................................54
4	Přehled fází empirického výzkumu (Jan Hendl)............................55
4.1	Výběr výzkumného problému.........................................55
4.2	Analýza literatury................................................56
4.3	Formulace výzkumné otázky.........................................56
4.4	Formulace hypotéz.................................................57
4.5	Operacionalizace..................................................57
4.6	Návrh plánu sběru dat, výzkumného	designu.........................58
4.7	Návrh získání výběru..............................................58
4.8	Volba metod sběru a analýzy dat...................................58
4.9	Vstup do terénu...................................................58
4.10	Získání dat.......................................................59
4.11	Analýza a interpretace dat........................................59
5
4.12	Diskuse výsledků a interpretací......................................59
4.13	Vytvoření zprávy o výzkumu...........................................59
4.14	? procesu kvalitativního výzkumu.....................................60
4.15	Schéma procesu výzkumu podle Punche..................................61
4.16	Etika výzkumu........................................................62
4.17	Souhrn...............................................................63
5	Plán a uspořádání výzkumu (Jan	Hendl).......................................65
5.1	Charakteristiky hlavních plánů výzkumu ..............................66
5.2	Tri dimenze plánu výzkumu............................................69
5.3	Validita výzkumu.....................................................71
5.4	Výzkum a sociální média, big data....................................78
5.5	Souhrn...............................................................79
6	Přehled metod sběru dat (Jan Hendl) ........................................81
6.1	Testování, škály a měření............................................82
6.2	Dotazník.............................................................82
6.3	Pozorování...........................................................83
6.4	Individuální rozhovor................................................83
6.5	Skupinový rozhovor...................................................85
6.6	Další typy získání kvalitativních dat................................86
6.7	Sekundární data a dokumenty..........................................87
6.8	Obsahy sociálních médií a big data jako dokumenty....................89
6.9	Souhrn...............................................................90
7	Měření (Jan Hendl) .........................................................93
7.1	Teorie měření........................................................93
7.2	Úrovně škály.........................................................94
7.3	Konstrukt, operacionalizace, proměnná................................96
7.4	Vybrané postupy škálování............................................98
7.5	Další techniky škálování a klasifikace..............................106
7.6	Objektivita, spolehlivost a validita měřicího nástroje .............107
7.7	Postup vytváření nástroje měření....................................109
7.8	Souhrn..............................................................120
8	Pozorování (Jan Hendl).....................................................121
8.1	Vlastnosti strukturovaného pozorování...............................121
8.2	Rozhodování o strukturovaném pozorování.............................122
8.3	Strukturované pozorování podle Báleše...............................127
8.4	Interakční analýza podle Rotera.....................................130
8.5	Souhrn..............................................................134
9	Statistické šetření (Jan Hendl)............................................137
9.1	Provedení výběru....................................................137
9.2	Celková chyba v šetření.............................................142
9.3	Typy šetření........................................................144
6
9.4	Statistické šetření založené na dotazníku.........................146
9.5	Kompenzace snížené návratnosti ...................................153
9.6	Návrh dotazníku...................................................153
9.7	Souhrn............................................................166
10	Experiment (Jan Hendl)................................................169
10.1	N-H-R model.......................................................170
10.2	Experimenty a kvaziexperimety.....................................172
10.3	Způsoby znáhodnění v experimentu..................................179
10.4	Typologie experimentů podle Campbella.............................183
10.5	Modely analýzy rozptylu pro experimenty...........................189
10.6	Poznámky ? intervenčním experimentům..............................192
10.7	Přirozené experimenty.............................................193
10.8	Experimentování na internetu......................................198
10.9	Souhrn............................................................198
11	Případová studie (Jan Hendl) .........................................201
11.1	Typy případových studií...........................................203
11.2	Metody sběru dat, analýza a zpráva................................205
11.3	Plánování případové studie .......................................206
11.4	Souhrn............................................................212
12	Metody analýzy dat (Jan Hendl)........................................215
12.1	Metody analýzy v kvalitativním výzkumu............................215
12.2	Kvalitativní komparativní analýza (QCA)...........................219
12.3	Kvantitativní obsahová analýza ...................................230
12.4	Statistická analýza...............................................233
12.5	Mnohorozměrné metody statistické analýzy dat .....................244
12.6	Analýza dat z experimentů.........................................252
12.7	Analýza mediace a moderace .......................................254
12.8	Sociální média a big data - zvláštnosti analýzy...................266
12.9	Souhrn............................................................269
13	Evaluace a její typy (Jiří Remr)......................................271
13.1	Definiční vymezení evaluace.......................................272
13.2	Typy evaluace dle účelu: formativní a sumativní evaluace..........275
13.3	Typy evaluace dle předmětu: evaluace výsledku a evaluace procesu . . 280
13.4	Souhrn............................................................289
14	Některé postupy používané při evaluaci (Jiří Remr)....................291
14.1	Posouzení hodnotitelnosti.........................................291
14.2	Autoevaluace......................................................293
14.3	Technika nej významnější změny....................................294
14.4	Process tracing...................................................295
14.5	Metaevaluace......................................................297
14.6	Souhrn............................................................299
7
15	Evaluační přístupy (Jiří Remr)...........................................301
15.1	Konfirmační evaluace..............................................301
15.2	Explorační evaluace...............................................305
15.3	Responzivní evaluace..............................................308
15.4	Konstruktivistická evaluace ......................................310
15.5	Evaluace vedená teorií............................................313
15.6	Realistická evaluace..............................................316
15.7	Evaluace zaměřená na využitelnost ................................319
15.8	Uschopňující evaluace.............................................322
15.9	Expertní evaluace.................................................326
15.10	Oponentní evaluace................................................328
15.11	Poradně demokratická evaluace.....................................330
15.12	Souhrn............................................................333
16	Organizace a vyhledávání literatury v počítači (Jan Hendl)...............337
16.1	Vyhledávání literatury............................................337
16.2	Citační programové systémy pro	osobní počítače....................338
16.3	Srovnání systémů Zotero, Mendeley a Docear........................346
16.4	Souhrn............................................................348
Přílohy......................................................................350
Příloha A
Příklad poučeného (informovaného) souhlasu........................350
Příloha ?
Doporučení CONSORT................................................351
Slovníček anglických termínů.................................................356
Použitá literatura...........................................................364
Internetové stránky..........................................................372
Časopisy (free)..........................................................372
Knihy a www stránky......................................................372
8
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní záhlaví - osobní jméno Hendl, Jan, 1947-
Údaje o názvu Metody výzkumu a evaluace / Jan Hendl, Jiří Remr
Vedlejší záhlaví - osobní jméno Remr, Jiří, 1972-
Mezinárodní standardní číslo knihy 978-80-262-1192-1 (vázáno)
Údaje o vydání Vydání první
Nakladatelské údaje, údaje o vytvoření díla, autorská práva Praha : Portál, 2017
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma společenské vědy
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma sociální vývoj
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma vědecká metodologie
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma evaluace
Fyzický popis 372 stran : ilustrace
Všeobecná poznámka Terminologický slovník
Mezinárodní desetinné třídění 3
Údaj pro souborný katalog
Dokumenty ke stažení
MDT: 3
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné